Początkiem XXI wieku rynek podbiły automatyczne kotły zasilane paliwami węglowymi. Praktycznie bezobsługowe i wydajne urządzenia były absolutną rewolucją dla wielu gospodarstw domowych. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa i zaostrzaniem się norm emisyjnych, producenci kotłów i sami emitenci zaczęli przywiązywać coraz większą wagę do wpływu procesu spalania na środowisko naturalne. W efekcie branża grzewcza wkroczyła w kolejny etap ewolucji, rozwijając segment kotłów pelletowych. Dzisiaj pellet uznawany jest za odnawialne źródło energii (OZE) zarówno przez prawo polskie, jak i unijne.

Co to jest pellet?

Pellet (pelet) to paliwo stałe w formie granulatu uzyskiwane z biomasy, czyli z różnego typu odpadów pochodzenia roślinnego. Wykorzystywany w ogrzewnictwie pellet drzewny powstaje w procesie sprasowania trocin pod wysokim ciśnieniem. Pellet zaliczany jest do paliw wysokokalorycznych, przy czym jego wartość opałowa różni się w zależności od zastosowanych surowców. Historia pelletu sięga 1993 roku. Począwszy od 2005 roku zapotrzebowanie na biomasę ciągle rośnie, co ma związek z postępującym wzrostem cen węgla i gazu (szczególnie drastycznym w ostatnim roku) oraz z wprowadzeniem w niektórych, europejskich państwach całkowitego zakazu spalania węgla.

Pellet jako OZE

Pellet jest jednym z najczystszych i najbardziej ekologicznych paliw, oficjalnie zaliczanym do odnawialnych źródeł energii (OZE). Dlaczego? Ponieważ jego produkcja odbywa się bez stosowania szkodliwych substancji chemicznych, a w procesie spalania do atmosfery trafia tylko tyle CO2, ile wcześniej pobrały do fotosyntezy rośliny, z których potem wyprodukowano pellet. Zerowy bilans emisji CO2 oznacza, że spalanie pelletu w znikomym stopniu obciąża środowisko. W procesie spalania powstaje bardzo mało popiołu - średnio 5 kg na 1 tonę spalonej biomasy. Wybór pelletu rekomenduje m.in. Polskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń OZE (SPPUOZE), którego aktywnym członkiem jest firma BRAGER.

Pellet - opłacalne źródło energii

Pellet stanowi coraz częstszy wybór użytkowników domowych i przedsiębiorców nie tylko z przyczyn ekologicznych, ale również ekonomicznych i praktycznych. Jest paliwem o wartości opalowej porównywalnej z węglem, a do tego bezproblemowym w magazynowaniu i transporcie. Uznanie pelletu za odnawialne źródło energii pociąga za sobą bardzo ważną korzyść dla inwestorów, również polskich. Istnieje możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania zakupu i montażu kotła na biomasę. Chyba najbardziej znany jest rządowy program „Czyste Powietrze”, który od 2023 roku funkcjonuje w nowej, bardziej przyjaznej dla beneficjentów formule. Wysokość dofinansowania do pieca na pellet uzależniona jest m.in. od wysokości zarobków. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, tj. przy dochodzie rocznym do 135 000 zł, wybierając kocioł pelletowy o podwyższonym standardzie, można otrzymać do 9100 zł dotacji, odzyskując do 45% poniesionych kosztów. Dodatkowe środki na zakup i montaż kotła na pellet czekają również w rządowym programie „Stop Smog” oraz w programach regionalnych. Ponadto inwestor może skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w wysokości nawet 53 000 zł. Sprzedawcy kotłów na biomasę często udzielają klientom bezpłatnych porad w zakresie dostępnych form wsparcia.

Pellet a bezpieczeństwo energetyczne

Do wyboru kotła pelletowego przekonuje dzisiaj również aspekt bezpieczeństwa energetycznego. W przeciwieństwie np. do gazu, użytkownik nie musi martwić się o problemy z dostępnością paliwa. Nasz kraj posiada wystarczający potencjał surowcowy i technologiczny do zapewnienia wysokiej jakości pelletu w potrzebnych ilościach.

Instalacja (naj)bardziej ekologiczna

Konstrukcje kotłów pelletowych są bezustannie udoskonalane. Wszystkie produkowane obecnie urządzenia spełniają restrykcyjne wymagania „Ekoprojektu”. Większość z nich jest w pełni zautomatyzowana, mogąc zapewniać bardzo wysoką wydajność, niezawodność i znikomą emisję zanieczyszczeń. Jednak dla w pełni optymalnego i przyjaznego dla środowiska spalania pelletu ważny jest nie tylko wybór kotła o podwyższonym standardzie. Istotne znaczenie mają również: jakość stosowanego paliwa oraz prawidłowe wyregulowanie urządzenia grzewczego. Ale jak modyfikować parametry, gdy nie wiadomo, jak przebiega proces spalania? BRAGER ma na to sprawdzony sposób.

  • Po pierwsze, regulator PELE BORD 890 - to najbardziej zaawansowany sterownik w ofercie, który pozwala na wygodne i precyzyjne zarządzanie instalacją grzewczą. Zapewnia przyjazne dla środowiska i ludzi, w pełni bezobsługowe palenie oraz przyczynia się do zwiększenia żywotności kotła pelletowego.

  • Po drugie, Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco – jedyny analizator spalin na rynku, dedykowany wyłącznie kotłom na paliwa stałe. To kompaktowe urządzenie, które automatycznie optymalizuje cały proces spalania. Pozwala chronić środowisko naturalne i znacząco obniżyć zużycie paliwa. Urządzenie pobiera dokładnie tyle pelletu, ile jest niezbędne.

Kocioł pelletowy, wyposażony w nowoczesny sterownik i analizator spalin, zapewnia przyjazne dla środowiska, w pełni bezobsługowe palenie z minimalną ilością popiołu, osiąga taką sprawność, jak podczas testów w warunkach laboratoryjnych oraz umożliwia emitentowi pełną kontrolę nad całą instalacją. Odczuwamy komfort cieplny i liczymy oszczędności w domowym budżecie. Jak widać, nawet w przypadku ogrzewania można mieć ciastko i zjeść ciastko .