Dopóki piec c.o. pracuje jak należy, rzadko o nim pamiętamy. Chociaż bez wątpienia powinniśmy - tak samo, jak pamiętamy o corocznym badaniu technicznym samochodu. Do okresowej kontroli instalacji grzewczej (i nie tylko) zobowiązują nas przepisy, a za ich nieprzestrzeganie grożą dotkliwe sankcje. Dlaczego konserwacja pieca c.o. jest tak ważna, jak często ją wykonywać i komu powierzyć prace serwisowe? Ekspert BRAGER wyjaśnia.

Konserwacja kotła a prawo

Nawet najnowocześniejszy, profesjonalnie zainstalowany i z założenia bezobsługowy system grzewczy wymaga przeprowadzania regularnych przeglądów i odpowiednich czynności konserwacyjnych. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zawsze przed rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego, wydaje komunikat przypominający właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddania budynku co najmniej jednej w roku kontroli okresowej. Ma ona polegać na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych – na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Chociaż przepisy prawa budowalnego nie mówią wprost o kontroli pieca na paliwa stałe, to należy podkreślić, że zgodnie z art. 61 pkt 2 wspomnianej ustawy, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Kto nie wykonuje okresowej kontroli, podlega karze grzywny. Natomiast za nieutrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowanie go w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, grozi już nie tylko grzywna, ale nawet kara pozbawienia wolności. Warto zauważyć, że praktycznie wszyscy producenci zalecają przeprowadzanie corocznych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych. Jeśli nie będziemy przestrzegać wytycznych producenta, a dojdzie do awarii, sami będziemy musieli ponieść wszelkie (nie tylko finansowe) skutki zaniedbań. Nie przerzucimy odpowiedzialności ani na producenta, ani na ubezpieczyciela.

Konserwacja pieca c.o. – czysty zysk

W trakcie procesu spalania na elementach pieca osadzają się różne zanieczyszczenia. Nieusunięte mogą prowadzić do niebezpiecznych i nieodwracalnych uszkodzeń. Brak szczelności i sprawności urządzeń grzewczych oraz brak drożności i odpowiedniego ciągu przewodów wentylacyjnych należą do najczęstszych przyczyn zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchów i pożarów. Niebezpieczeństwo potęguje niewyczuwalność tlenku węgla dla człowieka. Skutecznym działaniem profilaktycznym jest konserwacja pieca c.o. Regularne przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjnymi pozwalają wydłużyć żywotność urządzenia oraz uniknąć poważniejszych awarii. Znacząco spada ryzyko, że w środku mroźnej zimy kocioł nagle przestanie działać. Pamiętajmy, że w okresie grzewczym serwisy rzadko są w stanie pomóc nam w dniu zgłoszenia awarii. Poza tym naprawa pieca może mocno uszczuplić domowy budżet, czasem nawet o kilka tysięcy złotych. Wszystkie, drobne usterki warto więc usuwać na bieżąco. Sprawdzony, wyczyszczony i optymalnie wyregulowany kocioł pracuje wydajniej – zgodnie z potencjałem, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i bardziej ekologiczne spalanie. Wspomnieć należy także o zachowaniu prawa do gwarancji. Przeglądy regularnie wykonywane przez autoryzowanego serwisanta to standardowy wymóg producentów urządzeń grzewczych. Niektóre firmy nawet nagradzają klientów wydłużeniem okresu ochrony gwarancyjnej za respektowanie zaleceń.

Jak często wykonywać konserwację pieca c.o.?

Czyszczenie i konserwację kotła należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Możemy zaplanować prace konserwacyjne przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby przygotować urządzenie do okresu intensywnej eksploatacji albo/oraz po zimie – w celu oceny stanu kotła i podzespołów oraz usunięcia ewentualnych usterek. Ponadto z autoryzowanym serwisem powinniśmy się skontaktować zawsze wtedy, gdy coś nas niepokoi, np. słyszymy „stukanie”, piec samoczynnie się wyłącza lub zauważamy zmniejszoną wydajność.

Komu powierzyć konserwację pieca c.o.?

Nie powinniśmy samodzielnie przeprowadzać konserwacji kotła. Czynności te należy zlecić profesjonalnemu serwisowi. Producenci urządzeń grzewczych często wymagają, dla zachowania gwarancji, aby serwisant posiadał autoryzację. We własnym zakresie zadbajmy o regularne czyszczenie kotła, przestrzegając przy tym wytycznych i szczególnych środków ostrożności zawartych w dołączonych przed producenta dokumentach (karta informacyjna, instrukcja).

Automatyka do kotłów na pellet – więcej wygody, mniej obowiązków

Warto podkreślić, że na komfort użytkowania urządzenia grzewczego istotny wpływ ma jego wyposażenie. Mowa o różnego typu rozwiązaniach automatyzujących i optymalizujących cały proces spalania. Przykładem jest automatyka do kotłów na pellet. Dzięki innowacyjnym sterownikom, kotły zapewniają praktycznie bezobsługowe działanie. Automatyzacja instalacji grzewczej to nie tylko wygoda, ale również oszczędność, bezpieczeństwo i stała kontrola.

A Ty regularnie zlecasz przeglądy pieca c.o. czy „wolisz” poczekać na awarię?